De SKEN coördineert alle aspecten van dit keurmerk.

Het bestuur van de SKEN benoemt een Commissie van Deskundigen. Daarin zijn momenteel vertegenwoordigd:

• Roy Schilderman, RigRoy, mede namens Argh
• Frank Bothof, Frontline Rigging
• Jelle Roording, Ampco Flashlight Group
• Raoul Stumpf, Unispect
• een vertegenwoordiger van de firma Ascent
• een vertegenwoordiger van de firma De Hoogwerker
• een vertegenwoordiger van de firma Stagefreaks (binnenkort)

Het bestuur van de SKEN benoemt Keurmeesters die namens de SKEN keuringen in het kader van certificatie verrichten.Momenteel zijn de volgende keurmeesters benoemd:

• Roy Schilderman
• Frank Bothof
• Jelle Roording

Keurmerk & Certificaat van bedrijf of kandidaat: er is een heel stelsel van eisen, aan bedrijven die cursussen VWOH-E geven en aan personen die de cursussen doorlopen. SKEN kan zulke bedrijven met hun opleidingslocatie certificeren. SKEN kan ook de opgeleide personen certificeren.

Vergoedingen: SKEN is een stichting zonder winstoogmerk. De activiteiten van SKEN worden betaald door de partijen die de keurmerken in stand willen houden en de bedrijven of personen die een keurmerk willen dragen.   

• Een gecertificeerd bedrijf betaalt aan SKEN € 750 per jaar.
• Een te certificeren of gecertificeerd bedrijf betaalt aan SKEN in verband met de inzet van de keurmeester. Basis is een dagdeel van 4 uren à € 80 en 1 uur verslag, totaal € 400 excl. km + € 80 per uur extra als er extra werk is.
• Per pashouder wordt per afgegeven pas (max 3 jaar) aan SKEN betaald €50 . Deze vergoedingen worden door de gecertificeerde bedrijven betaald aan SKEN. De bedrijven kunnen dat desgewenst doorberekenen aan de opgeleide, te certificeren, personen).

Alle bedragen in principe excl. 21% BTW.