Om de tekst van het Tweede Convenant Geluidsbeleid Muzieklocaties te downloaden drukt u hier.