Het Tweede Convenant Geluidsbeleid Muzieklocaties is ondertekend door:

  • de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM)
  • de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)
  • de Staatssecretaris van het ministerie van VWS, de heer Martin van Rijn.

Onder de VVEM vallen allerlei evenementenorganisatoren, locaties en leveranciers.

Onder de VNPF vallen veel poppodia en een aantal festivals.

De bij het Convenant betrokken partijen staan open voor het aansluiten van meer partijen. Wilt u daar mee over weten, mail ons dan via het contactformulier op de pagina Contact.