SKEN TOEKOMSTIG 150 112

SKEN werkt altijd aan nieuwe intitiatieven

SKEN TOEKOMSTIG 150 112

SKEN werkt altijd aan nieuwe intitiatieven

SKEN TOEKOMSTIG 150 112

SKEN werkt altijd aan nieuwe intitiatieven

SKEN TOEKOMSTIG 150 112

SKEN werkt altijd aan nieuwe intitiatieven

Welkom bij Stichting Kwaliteit Evenementen Nederland. Wij zijn een onafhankelijke stichting die, door middel van een aantal keurmerken, bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van evenementen in Nederland. Hoewel ons werk misschien niet direct duidelijk is bij al het bezoekend publiek draagt het wel degelijk bij aan een fijn en veilig bezoek aan evenementen.

Onze initiatieven behelzen een breed scala aan onderwerpen, van veilig werken op hoogte, waarbij individuen een certificaat kunnen ontvangen zodat bedrijven weten dat de gekwalificeerd personeel inhuren, tot Gehoor&Publiek waarbij SKEN een belangrijke rol speelt in de uitvoering van het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector.